کلانتری ۱۰۱: تجریش  خیابان شهید باهنر – پایین تر از سه راه یاسر – کوچه همایونفر- تلفن  ۲۲۷۱۱۰۱۳ -۲۲۷۱۲۰۲۸

کلانترى ۱۰۲: پاسداران – خیابان پاسداران – نبش نیستان دهم – تلفن  ۲۲۵۴۷۴۲۶ – ۲۲۵۴۷۵۴۵

کلانترى ۱۰۳: گاندی – میدان ونک – خیابان گاندی – تلفن  ۸۸۷۷۶۳۰۴ – ۸۸۷۷۶۸۶۸ – ۸۸۷۷۶۸۶۹- ۸۸۸۷۹۸۸۸

کلانترى ۱۰۴: عباس آباد  خیابان خرمشهر –  میدان نیلوفر  – تلفن  ۸۸۷۶۴۰۴۵ – ۸۸۷۶۴۰۴۶ – ۸۸۷۶۵۰۲۲

کلانترى ۱۰۵: سنایی – خیابان میرزاى شیرازی –  خیابان کامکار – تلفن  ۸۸۸۲۲۵۸۰ – ۸۸۸۲۲۱۲۲

کلانترى ۱۰۶: نامجو – میدان گرگان – خیابان شهید نامجو – تلفن  ۷۷۵۵۸۸۹۹ – ۷۷۵۴۱۲۶۶ – ۷۷۵۶۳۷۸۱ – ۷۳۹۴۸۱۷۰ – ۷۳۹۴۸۱۵۴

کلانترى ۱۰۷: فلسطین  خیابان طالقانی – بعد از تقاطع ولیعصر (عج) – روبروی بنیاد شهید – تلفن  ۶۶۴۶۸۴۷۷ – ۶۶۴۰۷۱۵۲– ۶۶۴۶۶۲۴۰ – ۷۳۹۴۸۳۰۴

کلانترى ۱۰۸: نواب – خیابان آزادی – چهارراه نواب – روبروى راهنمایى و رانندگی – تلفن  ۶۶۹۲۳۴۳۴ – ۶۳۹۵۷۳۰۴

کلانترى ۱۰۹: بهارستان – خیابان جمهوری – میدان بهارستان – تلفن  ۳۳۹۰۰۰۰۰ – ۳۳۱۱۱۱۱۶ – ۷۳۹۴۸۱۰۴ – ۷۳۹۴۸۱۰۶

کلانترى ۱۱۰: شهدا  خیابان پیروزی – ایستگاه چهار صد دستگاه – تلفن  ۳۳۹۱۳۷۹۴ – ۳۳۹۱۳۰۴۰ – ۳۳۹۱۴۴۴۳ – ۳۳۳۱۳۰۴۰

کلانترى ۱۱۱: هفت چنار – خیابان کمیل – خیابان ابتکاری – تلفن   ۵۵۷۱۹۸۳۰ – ۵۵۷۱۵۴۵۱ –  ۵۵۷۱۷۰۳۰

کلانترى ۱۱۲: ابوسعید – میدان منیریه – خیابان ابوسعید – تلفن  ۶۶۴۶۳۴۲۴ – ۶۶۴۶۸۷۷۷ – ۶۶۴۶۸۷۷۸

کلانترى ۱۱۳: بازار – چهارراه گلوبندک – خیابان ۱۵ خرداد – میدان ارگ – تلفن       ۳۳۹۰۵۵۹۳ – ۳۳۹۰۵۵۹۱ – ۲۱۸۶۴۷۱۴

کلانترى ۱۱۴: غیاثی  میدان خراسان – میدان غیاثی – تلفن  ۳۳۷۰۵۹۵۹ – ۳۳۷۰۸۸۸۸ –  ۳۳۷۰۵۱۵۲

کلانترى ۱۱۵: رازی – میدان قزوین – خیابان قزوین – جنب شهردارى منطقه ۱۱      – تلفن   ۵۵۴۱۰۴۴۴ – ۶۳۹۸۴۴۷۰

کلانترى ۱۱۶: مولوی – چهارراه مولوی – بطرف میدان محمدیه – خیابان شهید اردستان- تلفن  ۵۵۶۰۳۳۳۴ – ۵۵۶۳۱۸۱۸

کلانترى ۱۱۷: جوادیه – میدان بهمن – اواسط ۲۰مترى جوادیه – تلفن      ۵۵۶۴۰۱۵۵ – ۵۵۶۴۳۰۱۵ – ۵۵۶۴۱۲۲۸ – ۶۳۹۸۱۵۵۷

کلانترى ۱۱۸: ستارخان  خیابان ستارخان – نبش حبیب الهی – خیابان هشتم دریان نو – تلفن  ۶۶۵۰۹۷۹۸ – ۶۶۵۰۱۹۱۶ – ۶۳۹۵۷۲۰۴

کلانترى ۱۱۹: مهرآباد جنوبی  سرآسیاب مهرآباد – خیابان شمشیری – روبروى دانشگاه هوایی – تلفن  ۶۶۶۹۹۹۹۸ – ۶۶۶۹۵۵۳۴ – ۶۶۶۹۵۵۳۵ – ۶۶۶۹۵۵۳۳

کلانترى ۱۲۰: سیدخندان – اتوبان رسالت – زیر پل سیدخندان – خیابان ابوذر غفاری – تلفن  ۲۲۸۶۱۰۴۴

کلانترى ۱۲۱: سلیمانیه  خیابات پیروزی – خیابان سلیمانیه – تلفن  ۳۳۱۷۵۶۵۲ – ۳۳۱۷۹۵۵۵ -۳۳۱۷۹۳۳۳

کلانترى ۱۲۲: دربند  تجریش – خیابان دربند – بالاتر ازمیدان دربند – تلفن   ۲۲۷۱۱۰۰۴ –  ۲۲۷۱۲۰۰۴

کلانتری۱۲۳: نیاوران  خیابان شهید باهنر- بعد ازایستگاه خوزستان – تلفن ۲۲۲۹۳۱۳۷ – ۲۲۲۹۰۰۵۵۰ – ۲۲۲۹۱۴۱۳

کلانترى ۱۲۴: قلهک – قلهک – خیابان دولت – تلفن  ۲۲۶۴۸۱۸۳

کلانترى ۱۲۵: یوسف آباد – یوسف آباد – میدان سیدجمال الدین اسدآبادی – تلفن  ۸۸۷۹۳۲۲۷ – ۸۸۰۶۰۹۱۵

کلانترى ۱۲۶: تهرانپارس- خیابان فرجام – چهارراه رشید – خیابان رشید – تلفن ۷۷۸۶۳۳۳۳ – ۷۷۸۶۴۲۲۲ – ۷۷۸۰۰۶۶۰

کلانترى ۱۲۷: نارمک – اتوبان رسالت – اول خیابان کرمان – جنب پمپ بنزین تلفن   ۷۷۸۹۷۱۷۱ – ۷۷۸۰۹۳۵۶ -۷۸۹۸۰۷۰ – ۲۱۸۶۵۰۰۳

کلانترى ۱۲۸: تهران نو – خیابان پنجم نیروى هوایی – بالاتر از فلکه دوم – تلفن  ۷۷۲۸۹۹۷ – ۷۷۲۴۰۰۰ – ۲۱۸۶۷۷۵۴ – ۲۱۸۶۷۷۵۶

کلانترى ۱۲۹: جامی – خیابان ولیعصر – ابتداى خیابان جامی – تلفن  ۶۶۴۰۳۹۸۱ – ۶۶۴۶۷۰۶۷ – ۶۳۹۸۱۵۳۶ – ۶۳۹۵۷۲۵۴

کلانترى ۱۳۰: نازى آباد  میدان بازار دوم – تلفن  ۵۵۰۶۰۹۶۶

کلانترى ۱۳۱: شهرری  شهرری – خیابان فدائیان اسلام –  نرسیده به میدان شهرری – تلفن  ۵۵۹۰۵۵۵۵ –

۵۵۶۵۹۱۴۱- ۵۵۹۰۳۰۲۸

کلانترى ۱۳۲: نبرد – اتوبان شهید محلاتی – نبرد جنوبی – بالاتر از آتش‌نشانی – تلفن  ۳۳۷۰۰۴۵۰ –  ۳۳۷۰۹۵۹۹ – ۳۳۷۰۲۳۲۴

کلانترى ۱۳۳: شهرزیبا – خیابان آیت ا… کاشانی – مقابل مسجد نظام مافى ‌ـ انتهاى کوى کیهان – تلفن ۴۱۱۰۰۰۰ – ۴۱۱۳۹۴۸ – ۴۴۱۰۰۰۰۰

کلانترى ۱۳۴: شهرک قدس – شهرک قدس – فاز ۱- خیابان ایران زمین – خیابان مهستان (فلامک) – تلفن  ۸۰۸۳۱۳۱ –  ۴۱۱۳۹۴۸ – ۸۰۸۸۵۴۱ – ۸۸۳۶۸۵۵۵ – ۲۱۸۶۸۸۷۴

کلانترى ۱۳۵: آزادی – میدان آزادی ابتداى جاده مخصوص کرج – مقابل پل فرودگاه – تلفن  ۴۴۶۵۵۳۸۰ – ۴۴۶۵۵۸۵۹ – ۴۴۶۶۷۷۸۸

کلانترى ۱۳۶: فرجام – خیابان شهید آیت – خیابان فرجام – چهارراه ولیعصر- داخل ولیعصر تلفن  ۷۷۴۵۱۰۴۱ –

۷۷۴۵۱۰۹۳

کلانترى ۱۳۷: نصر (شهرآرا) – شهرآرا – خیابان سى وهفتم – تلفن  ۸۸۲۵۶۰۲۰ – ۸۸۲۶۸۳۴۲ – ۸۸۲۷۳۰۴۰

کلانترى ۱۳۸: جنت آباد – جنت آباد – شاهین شهر شمالی –  خیابان بهار – تلفن ۴۴۴۰۷۷۷۶ – ۴۴۴۱۶۰۹۰ – ۴۴۴۱۶۰۹۰

کلانترى ۱۳۹: مرزداران – شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران ـ بلوار ایثار – تلفن ۴۴۲۱۷۴۹۴ –  ۴۴۲۳۵۰۰۰

کلانتری ۱۴۰: باغ فیض – خیابان اشرفى اصفهانی – خیابان ناطق نوری – تلفن   ۴۴۴۰۲۳۲۷ – ۴۴۴۰۹۷۷۷

کلانتری۱۴۱: شهرک راه‌آهن – شهرک راه آهن – خیابان امیر کبیر-  ۳۵مترى گلها – یاس۷ – تلفن  ۴۴۷۰۲۳۲۷ –

۴۴۷۱۲۳۲۷ – ۴۴۷۰۲۳۲۶

کلانترى ۱۴۲: کن – جاده سولقان – نرسیده به رودخانه ۴۴۳۰۰۰۵۲ – ۴۴۳۰۴۰۰۴ – ۴۴۳۰۰۵۲۰ – ۴۴۳۱۵۵۹۹

کلانتری ۱۴۳: امامزاده داود  امامزاده داود- تلفن ۴۴۳۹۷۱۳۰

کلانترى ۱۴۴: جوادیه (تهرانپارس) – جاده آبعلی – سه راهى آزمایش – تلفن  ۷۷۳۴۸۱۶۴ – ۷۷۳۳۲۰۰۲ – ۷۷۹۶۴۱۱۱

کلانترى ۱۴۵: ونک  خیابان ونک – نرسیده به میدان شیخ بهایی – تلفن   ۸۸۰۳۵۰۰۰ – ۸۸۰۳۳۳۱۶

کلانترى ۱۴۷: گلبرگ – خیابان گلبرگ شرقی – تقاطع اتوبان شهید باقری – تلفن ۷۷۴۹۲۳۷۱ – ۷۷۴۹۱۲۹۸

کلانترى ۱۴۸: انقلاب اسلامی – خیابان انقلاب – مقابل وصال شیراز – تلفن  ۶۶۴۶۸۴۵۵ –  ۶۶۴۶۵۹۳۳ – ۶۶۴۸۳۰۰۴ – ۷۳۹۴۸۴۱۳ – ۷۳۹۴۸۴۱۴

کلانترى ۱۴۹: امامزاده حسن – خیابان نظام الملک – تلفن  ۵۷۰۴۴۹۹ – ۵۷۷۴۶۶۵

کلانترى ۱۵۰: تهرانسر – روبروى بلوارگلها تلفن  ۴۴۵۰۹۷۰۰ – ۴۴۵۶۲۰۰۰ – ۴۴۵۰۹۶۰۰

کلانترى ۱۵۱: یافت آباد – میدان الغدیر – تلفن  ۶۶۸۱۱۶۱۶ – ۶۶۸۰۴۹۵۰

کلانترى ۱۵۲: خانى آباد نو – خیابان میثاق – تلفن  ۵۵۰۰۰۱۸۰ –  ۵۵۰۰۵۵۳۲۰ – ۵۵۸۶۳۵۳۵

کلانترى ۱۵۳: شهرک ولیعصر (عج) – خیابان یاران – تلفن        ۶۶۲۳۴۴۴۴ – ۶۶۲۲۰۰۴۷

کلانترى ۱۵۴: چیتگر  جاده مخصوص کرج – تلفن   ۴۴۱۹۷۰۰۱

کلانترى ۱۵۵: – خیابان انقلاب – خیابان اردیبهشت – بالاتر ازجوان مهر – تلفن  ۶۶۹۵۱۳۴۸

کلانترى ۱۵۶: افسریه – ۱۵مترى دوم – نبش خیابان هفتم – تلفن  ۳۳۱۵۶۵۶۶ – ۳۳۱۵۶۶۶۵ – ۳۳۸۰۶۰۶۰

کلانترى ۱۵۷: هاشم آباد – جاده خاوران – بالاتر از میدان آقانور – تلفن  ۳۳۸۷۶۰۶۰ –  ۳۳۸۶۰۴۴۴

کلانترى ۱۵۸: کیانشهر – شهرک کیانشهر – خیابان کیخسرو – تلفن        ۳۳۸۸۷۱۷۱ – ۳۳۸۸۴۱۴۲

کلانتری ۱۵۹: بیسیم  میدان خراسان – تلفن  ۳۳۰۳۵۰۵۰

کلانترى ۱۶۰: خزانه – خزانه بخارایى فلکه اول – خیابان مسجد جامع خزانه – تلفن   ۵۵۰۶۰۲۰۵

کلانترى ۱۶۱: ابوذر – ۲۰مترى فلاح – خیابان قفیلی –  تلفن  ۵۵۷۷۱۸۹۴ – ۵۵۷۰۵۳۵۳

کلانتری۱۶۲: فشم – رودبارقصران – میدان فشم – تلفن ۲۶۵۰۲۰۲۴

کلانتری۱۶۳: ولنجک – خیابان مقدس اردبیلی قبل ازتقاطع تابناک – تلفن   ۲۲۰۴۴۶۲۷ – ۲۲۰۵۰۳۶۱ –  ۲۲۰۴۱۷۹۶

کلانترى ۱۶۴: ازگل – جاده لشگرک – اول ورودى شهرک قائم – تلفن  ۲۲۴۴۹۳۹۷ – ۲۲۴۴۶۶۴۴

کلانترى ۱۶۵: لواسان – لواسان بزرگ ـ روستاى رستان – تلفن  ۲۶۵۵۷۴۰۰

کلانترى ۱۶۶: لشگرک – لواسان کوچک – قبل ازپل فلزی – تلفن  ۲۶۵۶۸۰۵۴

کلانترى ۱۶۷: دولت آباد  شهرری – جاده سوم ـ بالاتر ازچهارراه خط راه آهن ـ نرسیده به فلکه بزرگ – تلفن –

۳۳۷۴۰۳۲۴ –  ۳۳۳۸۸۸۰۰

کلانترى ۱۶۸: سیزده آبان – خیابان شهید رجایی – خیابان اصلى سیزده آبان – تلفن  ۵۵۰۰۳۰۲۴ – ۵۵۰۳۸۸۸۸

کلانترى ۱۶۹: مشیریه – جاده خاوران – روبروى ترمینال خاوران – بعد ازپمپ بنزین – تلفن  ۳۳۸۱۵۹۵۵ – ۳۳۸۱۵۹۵۶ – ۳۳۱۵۳۱۱۰ – ۳۳۸۷۹۵۹۵

کلانترى ۱۷۰: کهریزک – جاده قدیم قم – بعد از بهشت زهرا – روبروى مخابرات کهریزک – تلفن  ۵۵۲۰۱۵۵۰ – ۵۶۵۲۲۷۴۴

کلانترى ۱۷۱: صحن امام – اتوبان تهران – قم بعد از عوارضی – تلفن   ۱۵- ۵۵۲۰۳۸۰۱   – ۵۵۲۲۷۴۹۸

کلانتری ۱۷۲: حضرت عبدالعظیم (ع)  شهرری – تلفن  ۵۵۹۱۸۸۸۳

کلانترى ۱۷۳: امین آباد – جاده امین آباد – جنب بیمارستان روانپزشکى رازی – تلفن   – ۳۳۹۸۰۸۹۸ – ۳۳۴۰۰۸۹۸-

۳۳۴۰۱۰۲۰

کلانترى ۱۷۴: قیام دشت – جاده خاوران – شهرک قیام دشت ۴۰متری – تلفن  ۳۳۵۸۲۰۳۵

کلانترى ۱۷۵: باقرشهر – جاده قدیم قم – نرسیده به سه راهى بهشت زهرا – تلفن ۵۵۲۰۲۲۵۰ –  ۵۵۲۰۱۵۶۴ – ۵۵۲۰۱۵۶۵

کلانترى ۱۷۶: حسن آباد – جاده قدیم قم – حسن آباد – بلوار امام خمینی تلفن  ۵۶۲۲۴۳۰۰

کلانترى ۱۷۷: خاورشهر – جاده خاوران- ‌خیابان اصلی شهرک خاورشهر – تلفن  ۳۳۸۵۴۰۴۰

کلانترى ۱۹۰: شمس آباد – اتوبان رسالت – خیابان استاد بناى شمالی – میدان ملت – تلفن  ۲۲۵۰۶۸۸۹ –

۲۲۳۰۲۲۳۳ – ۲۲۳۰۲۲۳۴

کلانتری ۲۰۵: صحن امام (ره)  جاده قم  – تلفن  ۵۵۲۲۷۴۹۵

کلانتری ۲۰۶: بومهن  بومهن – تلفن  ۷۶۲۳۷۴۰۰

کلانتری ۲۰۸: ترمینال جنوب  بزرگراه بعثت – تلفن  ۵۵۱۸۵۴۴۸

کلانتری ۲۰۹: ترمینال غرب  میدان آزادی – تلفن  ۴۴۶۷۱۶۱۹

کلانتری ۲۱۰: ترمینال شرق  خیابان دماوند- تلفن  ۷۷۸۶۰۶۳۷

کلانتری ۲۱۱: قلعه نو خالصه  قلعه نو خالصه – تلفن  ۳۶۶۹۲۱۲۱