شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

۱ . دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

۲ . دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

۳ . دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی

۴ . گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

۵ . فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:

۱ . دو نسخه اظهارنامه

  1. ۲. دو نسخه اساسنامه
  2. ۳. دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
  3. ۴. دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد)
  4. ۵. آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
  5. ۶. فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است)
  6. گواهی بانک مبنی بر واریز ۳۵% سرمایه‌ی شرکت
  7. ۸. ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز