انواع تغییرات شرکت ها و موسسات از جمله؛

 1. ورود و خروج شرکا بدون حضور
 2. تغییر آدرس محل شرکت
 3. تغییر و اصلاح اساسنامه
 4. افزایش و کاهش سرمایه شرکت و موسسه (به صورت غیر نقد)
 5. نقل و انتقال سهام انواع شرکت ها و موسسات
 6. تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرسین
 7. تغییر نام شرکت
 8. انحلال رسمی توسط کارشناسان رسمی ثبت

مرحله اول – مدارک تغییرات شرکت را تهیه کنید؛

 1. کپی آگهی تاسیس کپی روزنامه رسمی
 2. کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
 3. در صورت داشتن تغییرات
 4. کپی آگهی آخرین تغییرات

 مرحله دوم – مدارک را به وکیل تغییرات شرکت تحویل دهید

 مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل تغییرات شرکت تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

مرحله سوم –  انجام کلیه امور اداری تغییرات شرکت وسط وکلای موسسه

 1. تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس

– کپی آگهی تاسیس

– کپی روزنامه رسمی

– کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء

– در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

 1. تحویل مدارک به وکلا
 2. صدور صورتجلسه و تحویل به موکل جهت امضاء
 3. تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
 4. در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
 5. تایید نهایی و صدور آگهی تغییرات
 6. تقریبا دو هفته پس از صدور آگهی صدور در روزنامه رسمی