قبول دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، ملکی، خانواده و… توسط وکلای مجرب

دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

مشاوره دعاوی حقوقی

دعاوی کیفری

مشاوره دعاوی کیفری

دعاوی خانواده

مشاوره دعاوی خانواده

ثبت اختراع

دعاوی مالکیت فکری

اختراع، طرح و علامت تجاری

 

 وکالت در پرونده ها توسط وکلای متخصص در همان زمینه

 

 تنظیم قراردادهای مختلف کاری اعم از حوزه های داخلی و خارجی

 

 تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، لوایح جهت ارائه به دادگاه