موسسه حقوقی رایان به همت تعدادی از متخصصین تکنولوژی و کارشناسان حقوقی در زمینه مالکیت فکری به خصوص کارشناسان ورزیده و صاحب تجربه در حوزه ثبت اختراعات در ایران و جهان و با هدف ارایه خدمات تخصصی و مشاوره ای به مخترعان ، نوآوران و بنگاههای اقتصادی کشورجهت خلق، حمایت و تجاری سازی ایده های نو در ابعاد ملی و بین المللی و کمک و ارایه مشاوره به مدیران در فرآیند سیاست گذاری تاسیس شده است در این راستا کلیه خدمات مشاوره ، ثبت، ارزش گزاری تکنولوژی، تجاری سازی تکنولوژی و شرکت در دادگاه های مختلف در حوزه اختراعات و همچنین ثبت طرحهای صنعتی و علائم تجاری از جمله همکاریهای متعارف این موسسه می باشد. موسسه رایان تاکنون موفق به ثبت بیش از ۷۰۰ تکنولوژی در قالب اختراع و طرح صنعتی شده است و در حال حاضر به عنوان یکی از موسسات پیشتاز در زمینه انجام امور ثبتی و حقوقی در حال خدمت رسانی به دانشمندان و مدیران توانمند کشور می باشند. ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و به موازات آن علائم تجاری به عنوان ارکان تثبیت بازار وشرایط تجاری شرکتها از ارزش و اهمیت بسزای برخوردار می باشد. موسسه رایان با برخورداری از اساتید به نام مالکیت فکری در ایران تا به حال موفق به برگزاری بیش از ۶۰ دوره آموزشی در دانشگاه ها و صنایع کشور گردیده است و از جمله پروژه های تحقیقاتی مرتبط با اختراعات که توسط این مجموعه انجام گرفته است می توان به طرح تاسیس اداره ثبت اختراعات کشور های اسلامی و همچنین فن بازار گروه D8 اشاره کرد.


 

برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟

برای ثبت اختراع باید به سایت اداره کل مالکیت صنعتی مراجعه و جهت تحویل مدارک در انتهای پروسه ثبت و همچنین جهت انجام برخی از امور اداری در طول انجام مراحل ثبت باید به اداره ثبت اختراعات واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به تقاطع خیابان بهشتی مراجعه شود .

 آیا به جز تهران ثبت اختراع در جای دیگری صورت می‌گیرد؟

 خیر، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی انجام می‌گیرد که در مراحل ابتدائی شامل ثبت اظهارنامه و تسلیم مدارک لازم و متون اختراعی می توان پروسه ثبت را بطور آن لاین (اینترنتی) انجام داد و با دریافت کد و رمز مربوطه جریان ثبت را پیگیری نمود ولی در برخی از مراحل (صدور ابلاغیه جهت مراجعه حضوری) و همچنین اخذ و تایید برخی از نامه ها و در صورت نهائی شدن ثبت جهت تشکیل پرونده و ارائه اصل و کپی مدارک برای صدور سند اختراع باید حضورا” به اداره ثبت اختراعات مراجعه گردد.

 

 

برای ثبت اختراع چه مدارکی لازم است؟

برای ثبت اختراع باید مدارک زیر تکمیل و به طور آن لاین به اداره ثبت اختراع که زیرمجموعه اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی است تحویل گردد:

اظهارنامه ثبت اختراع :

اظهارنامـه اینترنتی ثبت اختراع شامل فرمهائی است که متقاضی ثبت اختراع یا نماینده قانونی وی مبادرت به تکمیل آن در سایت مربوطه و در قسمت ثبت اظهارنامه مینماید. مشخصات مالک اختراع، نماینده قانونی، دریافت کننده ابلاغها، مخترع و همچنین مشخصات اختراع، ادعای حق تقدم و مشخصات فیش بانکی باید بصورت مرحله به مرحله در فرمهای اظهارنامه قید شود و سپس کلیه مدارک شناسائی و هویتی مربوط به مالک اختراع، وکیل قانونی و مخترع و برگه وکالتنامه و فیش بانکی به همراه متون اختراعی (شامل: توصیف، ادعا و نقشه) به اظهارنامه اینترنتی پیوست گردد.

توصیف مشروح اختراع:

اختراع مورد ادعای مختـرع بـاید به طور کـامل شرح داده شود. در شرح اختراع باید تمام جنبه‌های ادعایی اختراع به طور واضح بیان گردد .

 نقشه‌های اختراع :

این مورد به نوع اختراع ادعا شده بستگی دارد، لذا می تواند نقشه، نمودار و یا فرمولهای مربوطه را شامل گردد.

ادعا:

اینکه اختراع با ارائه راه‌حل عملی چه مشکلی را حـل مـی‌کنـد و چه مزایایـی دارد و اطلاعاتـی کـه میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید .

 آیا برای ثبت اختراع حتماً‌ باید خود مخترع اقدام نماید؟

 خیر، ثبت اختراع می‌تواند از سوی وکیل مخترع تقاضا شود. در این صورت باید وکالتنامه قانونی به اظهارنامه پیوست گردد و اصل آن در خاتمه پروسه ثبت و در مرحله تشکیل پرونده به اداره تسلیم گردد.

برای پذیرش تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع شرایط زیر ضروری است :

 الف) ثبت اولیه اختراع در مراجع حقوقی (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) و ارائه ورقه ثبت؛ ب) ارائه تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، همراه با مدارک کامل و مستند اختراع ثبت شده؛ ج ) ارزیابی و تأیید

علمی اختراع بیش از ۲ بار انجام نخواهد گرفت؛ بدین معنی که در صورت رد اعتبار علمی اختراع متقاضی، تنها یک بار دیگر ارزیابی علمی آن از سوی مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی کننده اولیه، امکان‌پذیر است .

– جهت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به سایت زیر مراجعه نمائید.

منابع:
www.wipo.int
www.ipiniran.com