کارگاه آموزشی فوق با همکاری خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران در آبان ماه سال ۹۱ برگزار گردید. در این کارگاه جناب آقای مهندس جلال میرداودی مدیریت موسسه رایان به بیان روش و شیوه ثبت اختراعات در اروپا و آمریکا پرداختند و مزیت این نوع از ثبت اختراع را برای حاضران در جلسه تشریح نمودند.
در پایان جناب آقای مهندس میرداودی  به عنوان مدرس کارگاه به تمامی سوالات مطرح شده پاسخ دادند.