برگزاری سمینار با موضوع نحوه ثبت اختراعات دارویی در ایران و PCT در سالن همایش های شرکت دارویی اوزان

این سمینار در خرداد ماه ۹۵ با حضور مسئولین شرکت و علاقمندان، در خصوص شرایط و نحوه نگارش اخترعات دارویی در ایران و حوزه جهانی برگزار گردید. در این سمینار جناب آقای مهندس میرداودی شرح کاملی در خصوص شرایط ثبت یک اختراع و نحوه نگارش آن و همچنین بررسی شرایط اخترعات دارویی پرداختند.