کارگاه یادشده با هدف آشنایی و توانمند سازی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فناوران با قوانین ثبت اختراع در ایران و جهان و حمایت از دارایی های فکری اشخاص حقیقی و حقوقی درتاریخ ۱۸ آبانماه ۱۳۹۵ در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه جندی شاپور اهواز برگزار گردید.شایان ذکر است مدرسین کارگاه مدیریت موسسه حقوقی رایان جناب آقای مهندس جلال میرداودی وسرکار خانم ندا محمودی وکیل پایه یک دادگستری در این سمینار حضور داشتند.